БУЛУТЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ВОСИТАЛАРИ ЁРДАМИДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ

Шукуров А.У.

Abstract

Ахборот технологияларига оид фанларини ўрганишда бўлажак мутахассисларнинг булутли технологиялар воситалари ёрдамида виртуал таълим технологияларини ривожлантириш модели мақсад, мазмун, процессуал ва баҳоловчи компонентли блоклар билан ифодаланади.