DASTURLASH TILLARINI O‘QITISHDA AXBOROT-TA’LIM MUHITINING AMALIY SAMARADORLIGI

Ruziyeva D.R.

Abstract

Ushbu maqolada dasturlash tillarini o‘qitishda axborot-ta’lim muhitlarininng imkoniyatlari va amaliy samaradorligiga oid ma’lumotlar keltirilgan. Shuningdek, pedagogika oliy ta’lim muassasalarida “Algoritmlash va dasturlash tillari”, “Dasturlash tillari” fanini o‘qitishda tadqiqot doirasida yaratilgan axborot-ta’lim muhitlarining amaliy samaradorligi Styudent-Fisher kriteriyasi asosida isbotlangan.