ЖАРАЁНЛАРНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ АСОСЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИНИНГ ТУРЛИ СОҲАЛАРДА АМАЛИЁТГА ҚЎЛЛАНИЛИШИ

Холиқулов Б.Ж.

Abstract

Ушбу мақолада математика ва турли соҳаларда учрайдиган масалаларнинг математик моделаштириш учун зарур бўлган тушунчалар келтирилган. Кўпгина моделлаштириш методларидан фойдаланиш соҳалари кўрсатиб кетилган. Математик моделлаштириш постулатлари ва функцияларининг турли соҳаларда амалиётга қўлланилршига тўхталиб ўтилган.