ИНФОРМАТИКА ВА АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА МЕДИАТАЪЛИМГА АСОСЛАНГАН “ЎҚИТИШНИНГ БЕШ ПОҒОНАЛИ МЕТОД”ИДАН ФОЙДАЛАНИШ ОРҚАЛИ ЎҚУВЧИЛАР ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

Алимов М. М.

Abstract

Ушбу мақолада замонавий дарс машғулотлари сифатининг ошиб бориши ва уни маҳорат билан ташкил этишда медиатехнологияларга асосланган холда “Ўқитишнинг беш поғонали методи” асосида дарс ўтишнинг замонавий усулларини таълимга жорий этишга қаратилган таълим жараёнидир.