ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБА БИЛИМ ДАРАЖАСИ ЎСИШ ДИНАМИКАСИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

Сувонов О.О. Жўракулов Т.Т.

Abstract

Мақолада, тълим жараёнида талаба билимининг ўсиш динамикаси детерминирланган математик модели, оддий дифференциал тенглама кўринишида ифодаланган. Яратилган моделнинг ҳисоблаш эксперименти натижалари графиклар кўринишида келтирилган.