ЎҚУВЧИЛАРНИНГ ГЕОГРАФИЯ ФАНИДАН СИНФДАН ТАШҚАРИ ЎҚУВ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШДА GOOGLE CLASSROOM ПЛАТФОРМАСИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Шодиев Ҳ. Р.

Abstract

Ушбу мақолада ўқувчиларнинг география фанидан синфдан ташқари ўқув фаолиятини ташкил этишда google classroom платформасининг имкониятлари ҳамда ундан фойдаланишга оид таклиф ва тавсиялар
келтирилган.