AXBOROT TEXNOLOGIYALARI DARSLARIDA ZAMONAVIY TA’LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Rustamov M.M.

Abstract

Maqolada tibbiyot institutining farmatsiya yo‘nalishi talabalariga axborot texnologiyalari fani o‘qitishda zamonaviy ta’lim texnologiylaridan foydalanishning ahamiyati va tadbiq qilish imkoniyatlari bayon etilgan.