BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINING GRAFIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHDA FANLARARO INTEGRATSIYADAN FOYDALANISH

Arziqulov H. N.

Abstract

Ushbu maqolada bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining grafik kompetentligini rivojlantirishda geometriya, matematika va kompyuterning grafik dasturlarini integratsiyadan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.