BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARNI TAYYORLASH SIFATINI TA’MINLASHDA KOMPETENTSIYALI YONDASHUV

Shamsutdinov F. A.

Abstract

Ushbu maqolada bo‘lajak informatika o‘qituvchilarini tayorlash sifatini ta’minlashda kompetensiyaga asoslangan yondashuv modelining tuzilishi va mazmuni asoslab berilgan.