BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI HUQUQIY IJTIMOIYLASHTIRISHDA GOOGLE CLASSROOM ONLAYN ELEKTRON TIZIMI ASOSIDA MUSTAQIL TA’LIM OLISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Raupova M.M.

Abstract

Maqola oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilab berilgan ustivor vazifalar dolzrabligi asosida, ta’lim jarayonlarini raqamli texnologiyalar asosida individuallashtirish, masofaviy ta’lim xizmatlarini rivojlantirish maqsadida bo‘lajak o‘qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirishda Google Classroom onlayn elektron tizimi imkoniyatlari asosida mustaqil ta’lim olish faoliyatini tashkil etish va rivojlantirishga qaratilgan.