DUAL TA’LIMNING RIVOJLANISH YO‘NALISHLARI

Eshnazarova M.Y., Nurmatov B.X.

Abstract

Ushbu maqolada dual ta’limning rivojlanish tarixi, Yevropada kasbiy ta’limni amalga oshirish jarayonlari, ularning imkoniyatlari haqida batafsil yoritilgan.

Article Info

Author(s) Eshnazarova M.Y., Nurmatov B.X.
DOI
Keywords, , ,