ELEKTRON TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANIB MUSTAQIL TA’LIM OLISH METODIKASI

Tursunov M.A.

Abstract

Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan Axborot texnologiyalari fanini o‘qitishda, mustaqil ta’limni tashkil etishda elektron ta’lim resurslardan foydalanish va uni joriy etish orqali ta’lim sifatini oshirish, talabani fanga bo‘lgan qiziqishini orttirish, samaraliroq o‘zlashtirilishini ta’minlash yo‘llari ko‘rib chiqilgan.

Article Info