GEOGRAFIYA FANLARINI O‘QITISHDA XORIJIY AXBOROT TA’LIM MUHITLARINING AMALIY SAMARADORLIGI

Shodiyev H.R.

Abstract

Ushbu maqolada geografiya fanlarini o‘qitishda xorijiy axborot ta’lim muhitlarining imkoniyatlari va ulardan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.