IMMUNOLOGIYA FANINI O‘QITISHDA AXBOROT-TA’LIM MUHITIDAN FOYDALANISH

Maxmudova D.M.

Abstract

Ushbu maqolada axborot-ta’lim muhitining imkoniyatlari hamda immunologiya fanini o‘qitishda axborot-ta’lim muhitidan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.