KATTA HAJMDAGI MA’LUMOTLAR VA RAQAMLI ANALITIKA TEXNOLOGIYALARINING ELEKTRON TIJORATDA ISHLATILISHI

Ayupov R. H., Kurbonov Z. M., Baltabaeva G. R., Qurbonova R. Z.

Abstract

Ushbu maqolada katta hajmdagi ma’lumotlar (big data), raqamli analitika (digital analitcs) hamda virtual reallik (VR, AR) texnologiyalarining elektron tijoratda ishlatilishi va bunda raqamli texnologiyalarning usullari va
vositalaridan foydalanishning bir qancha samarador imkoniyatlari o‘rganiladi va tahlil qilinadi. Elektron tijoratda turli xildagi dasturiy vositalar q o‘llanilishining xilma xil zamonaviy usullari solishtiriladi va qiyosiy ko‘rib chiqiladi. Bundan tashqari, maqola mualliflari katta ma’lumotlar va raqamli analitika (digital analitics) usullaridan foydalanish asosida elektron tijorat jarayonlarining samaradorligini oshirishning turli kompaniyalar tomonidan amalga oshirilayotgan uslubiyatlarini tahlil qiladilar va bular asosida elektron biznes samaradorligini
oshirish uchun mo‘ljallangan ba’zi yondoshular va vositalarni taklif qilishadi.

Article Info

Author(s) Ayupov R. H., Kurbonov Z. M., Baltabaeva G. R., Qurbonova R. Z.
DOI
Keywords, , , , , , , , , , , ,