“KOMPYUTER GRAFIKASI VA VIZUALLASHTIRISH” FANIDAN MA’RUZA MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISH USULI

Otaqulova D.R.

Abstract

Ushbu maqolada oliy ta’lim muassasalarida “Kompyuter grafikasi va vizuallashtirish” fanidan ma’ruza mashg‘ulotlarini Flepped classroom texnologiyasidan foydalanish modeli keltirilgan. Shuningdek, taklif etilgan modelning samaradorlik darajasini aniqlash bo‘yicha pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalarining samaradorlik darajasi Styudent-Fisher kriteriyasidan foydalanib isbotlanganligi keltirilgan.