MASOFAVIY TA’LIM QISMI BO‘LGAN VEBINAR TEXNOLOGIYALARNING TA’LIMDAGI ROLI VA IMKONIYATLARI

Bekniyazova S.N.

Abstract

Ushbu maqolada barcha fanlarni, xususan, chet tili fanlarini ham o‘qitish uchun 3D virtual dunyosidan foydalanishning samarali strategiyalari yoritilgan. Maqolada vebinar texnologiyalarini ta’limdagi roli va funksional imkoniyatlari tasvirlangan, zero vebinar texnologiyalarini ta’limda joriy yetish COVID-19 davrida hayotning muhim qismiga aylandi. Bundan tashqari, maqolada vebinar texnologiyalaridan ta’limda foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari bayon yetilgan.