MOBIL ILOVA YARATISH TEXNOLOGIYASI

Djurayev Davron Doniyorovich

Abstract

Ushbu maqolada mobil ilovalar yaratish uchun Android tizimidan foydalanish uslubiyoti yoritilgan. Shuningdek tizimdan foydalanish mexanizmi, uning strukturasi, xizmatchi so‘zlari va funksiyalarining bajaradigan vazifasi va ular asosida sodda hisoblash ishlarini bajaruvchi ilova yaratish usuli keltirilgan.