MUAMMOLI O‘QITISH VA UNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Maxmudova D.M.

Abstract

Ushbu maqolada muammoli o‘qitishning asosiy tushunchalari va uni aniqlovchi belgilar, psixologik izohlari, didaktik asoslari va amalda qo‘llash mumkin bo‘lgan sohasi keltirilgan.

Article Info