OLIY MATEMATIKANING ANALITIK GEOMETRIYA VA CHIZIQLI ALGEBRA MODULINI AXBOROT VA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA O‘QITISH METODIKASI

Fayzullayev J.I.

Abstract

Ushbu maqolada bo‘lajak muhandislarning Oliy matematikaning analitik geometriya va matematik analiz boblaridagi masalalarni tez va aniq, sifatli yechimini topishda, grafik chizich, tasavvur qilish, shakillarni animatsiyali qurish imkoniyatlarini ko‘rsatib berishda axborot va pedagogik texnologiyalat integratsiyasi
asosida o‘qitish orqali ta’lim sifatini ta’minlash va nazorat qilishning ahamiyati Maple tizimi imkoniyatlaridan foydalanib oqitish orqali ko‘rsatib berilgan.