O‘QUVCHILARNING DASTURLASHGA OID KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AMALIY SAMARADORLIGI

Djumabaev K.N.

Abstract

Ushbu maqola o‘quvchilarning dasturlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan. Jumladan, avtor raqamli texnologiyalarning talim jarayonidagi avzalliklari va imkoniatlarni keng yaratgan.