O‘QUVCHILARNING FAZOVIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA 3D MODELLASHTIRISHNING IMKONIYATI

Ruziyev R.A., Farmonov S.O'.

Abstract

Ushbu maqolada 3D modellashtirish va kompyuter vizual imkoniyatlarining ta’lim sifatini belgilovchi asosiy vositalardan biri ekanligi tadqiq qilingan. Shuningdek, dars jarayonini vizuallashtirishda intelektual yaratuvchanlikni namayon qiluvchi ba’zi bir muhim dasturlarning ahamiyati va funksiyalarining bajaradigan vazifasi keltirilgan.

Article Info

Author(s) Ruziyev R.A., Farmonov S.O'.
DOI
Keywords, , , , ,