O‘QUVCHILARNING “INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANIDAN BILIMINI BAHOLASHDA ICILS TESTLARDAN FOYDALANISH

Isroilova L.S.

Abstract

Ushbu maqolada 8-sinf o‘quvchilarining “Informatika va axborot texnologiyalari” fanidan bilimini baholashda ICILS testlarning imkoniyatlari, ushbu testlardan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.