O‘QUVCHILARNING MUSTAQIL O‘QUV FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA GOOGLE-CLASSROOM PLATFORMASIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI

Jo‘rakulov T.T. Sa’dullayeva F.S. Sharipova Z.

Abstract

Ushbu maqolada o‘quvchilarning mustaqil o‘quv faoliyatini samarali tashkil etishda Google-classroom platformasidan foydlanish texnologiyasini (Informatika va axborot texnologiylari fani misolida) amalga oshirishning taklif va xulosalar keltirilgan.

Article Info

Author(s) Jo‘rakulov T.T. Sa’dullayeva F.S. Sharipova Z.
DOI
Keywords, , , , ,