RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA KIMYO TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING TASHKILIYPEDAGOGIK ASPEKTLARI

Razakov G‘.A.

Abstract

Ushbu maqolada raqamli ta’lim muhitida umumiy o‘rta ta’lim muassasa­larida kimyo oqitishning o‘ziga xos jihatlari, elektron o‘quv resurslari vositaida dars jarayon­larini tashkil etishga oid metodik tavsiyalar yoritilgan.