RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA OLIY MATEMATIKA FANINING ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR MODULINI O`QITISH METODIKASI

Chuyanov X.U.

Abstract

Ushbu maqolada texnika oliy ta’lim muassasalarida o‘qitiladigan oliy matematika fanining differensial tenglamalar modulini o‘qitishda talabalarning matematik malakasi bilan bir qatorda ularni hozirda keng qo‘llaniladigan raqamli texnologiyalar asosida o‘qitish va uni joriy etish orqali ta’lim sifatini oshirish, talabani fanga bo‘lgan qiziqishini orttirish, samaraliroq o‘zlashtirilishini ta’minlash ko‘rib chiqilgan.

Article Info

Author(s) Chuyanov X.U.
DOI
Keywords, , , ,