SCRATCH MUHITIDA MATEMATIK MISOL VA MASALALAR HISOBLASHNI O‘RGATISHDA «BUMERANG» METODIDAN FOYDALANISH

Qilichev X. A., Nizomova G. G‘.

Abstract

Ushbu maqolada uzluksiz ta’lim tizimida Scratch vizual dasturlash muhitida matematik misol va masalalarni o‘rgatishda ta’lim metodlaridan biri «Bumerang» metodidan foydalangan holda o‘qitish samaradorligini oshirish
modeli keltirilgan.