TALABALARNING BIOTEXNOLOGIYA FANIDAN MUSTAQIL TA’LIMINI TASHKIL ETISHDA MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Yaxshiboyeva D. T.

Abstract

Ushbu maqolada talabalarning biotexnologiya fanidan mustaqil ta’limini tashkil etishda mobil texnologiyalardan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.