TALABALARNING BIOTEXNOLOGIYA FANIDAN MUSTAQIL TA’LIMINI TASHKIL ETISHDA MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Maxmudova D.M.

Abstract

Ushbu maqolada talabalarning biotexnologiya fanidan mustaqil ta’limini tashkil etishda mobil texnologiyalardan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.