TALABALARNING FAZOVIY TASAVVURLARINI RIVOJLANTIRISHDA KOMPYUTER GRAFIKASI IMKONIYATLARIDAN FOYDALANISH

Sa’dullayeva F. S., Hamidova D. O.

Abstract

Maqolada chizma geometriya va muxandislik grafikasi fanini o‘qitishda talabalar fazoviy tasavvurini rivojlantirishni zamonaviy kompyuter texnologiyalari va kompyuter grafikasi yordamida amalga oshirish vositalari va usullari keltirilgan.