TALABALARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISH MODELI

Xamroyev O‘. N.

Abstract

Ushbu maqolada talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish muammolari, ularni bartaraf etishga oid tadqiqotchilarning fikrlari keltirilgan. Shuningdek, talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish modeli keltirilgan.

Article Info