TA’LIM JARAYONIDA RAQAMLI TA’LIM TEXNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISHI

Berdiyeva D.E.

Abstract

Ushbu ishda interval algoritmlar uchun ob’ektga yo‘naltirilgan dasturiy ta’minot ishlab chiqish muammolari tadqiq qilingan. Bunda keng doiradagi foydalanuvchilar uchun mo‘ljallangan amaliy dasturiy majmuani yaratishda zarur bo‘lgan asosiy matematik, texnik va algoritmik ta’minot turlari o‘rganildi va interval tiplar uchun C++ tilida sinf tuzilmasi ishlab chiqildi.