TA’LIMDA VR DAN FOYDALANISH SABAB, KAMCHILIK VA USULLARI

Xamrayev N.Z.

Abstract

Texnologiyaning jadal rivojlanishi o’quv jarayoniga ta’sir qilmay qolmadi. Garchi VR (virtual reality) texnologiyalari endi yangi tushuncha bo’lmasa-da, ular ta’limda nisbatan yaqinda qo’llanila boshlandi. Shuning uchun biz ushbu maqolada ta’limda VR qo’llanilishining sabablarini, VR ta’lim tizimlarining kelajagini qanday o’zgartirishi, bugunda ta’limda virtual reallik texnologiyalaridan qanday foydalanish mumkinligi haqida so’z yuritamiz.