TARMOQ TEXNOLOGIYALARIGA OID ELEKTRON IZOHLI LUG‘AT YARATISH VA FOYDALANISH USULI

Djurayev D. D.

Abstract

Ushbu maqolada tarmoq texnologiyalariga oid elektron izohli lug‘at yaratish va foydalanish usuli keltirilgan. Shuningdek, elektron izohli lug‘atni yaratishda belgilangan vazifalar va uning imkoniyatlari yoritilgan.