TASVIRIY SAN’AT ASARLARINI O‘ RGATISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Kamolov Iftixor Baxtiyorovich, Qorjovov Bobur Jovliyevich

Abstract

Ushbu maqolada tasviriy san’at asarlarini o‘rgatishda axborot texnologiya vositalaridan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.