TASVIRIY SAN’AT ASARLARINI O‘ RGATISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYA VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Maxmudova D.M.

Abstract

Ushbu maqolada tasviriy san’at asarlarini o‘rgatishda axborot texnologiya vositalaridan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.