UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA BIOLOGIYANI O‘QITISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VOSITALARIDAN FOYDALANISH

Sadillayeva L. S.

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida biologiyani o‘qitishda axborot texnologiylaridan foydalanishga oid taklif va tavsiylar keltirilgan.

Article Info

Author(s) Sadillayeva L. S.
DOI
Keywords, , , ,