UMUMIY O‘RTA TA’LIM MAKTABLARIDA DASTURLASH TILLARINI O‘QITISHDA TIZIMLI-FAOLIYAT YONDASHUVDAN FOYDALANISH

Mirsanov U.M.

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim maktablarida Scratch va Borland Delphi dasturlash tillarini o‘qitishda tizimli-faoliyat yondashuvdan foydalanish tuzilmasi keltirilgan. Shuningdek, mazkur tuzilmani samaradorligini aniqlash bo‘yicha tajriba-sinov ishlari olib borilgan hamda uning samaradorlik darajasi Styudent-Fisher kriteriyasidan foydalanib isbotlangan.