UMUMIY O‘RTA TA’LIM MUASSASALARI UCHUN OCHIQ KODLI AXBOROT-TA’LIM MUHITINI YARATISH VA JORIY ETISH

Elmurodov J. A.

Abstract

Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta’lim muassasalari uchun ochiq kodli axborot-ta’lim muhitini yaratish va joriy etishga oid taklif va tavsiyalar keltirilgan.