UZLUKSIZ TA’LIM TIZIMIDA DASTURLASH TEXNOLOGIYALARINING O‘QITISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELI

Mirsanov U.M.

Abstract

Ushbu maqolada uzluksiz ta’lim tizimida dasturlash tillarini o‘qitish muammolari, ularni bartaraf etish usullariga oid taklif va tavsiyalar hamda o‘qitish samaradorligini oshirish modeli keltirilgan.