VEB-TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANGAN HOLDA MASOFAVIY TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH

Mengliyev Sh. A., Jo‘rayeva Z. Q.

Abstract

Maqolada veb texnologiyalarga asoslangan masofaviy ta’limning barkamol avlodni komil shaxs sifatida shakllantirishdagi imkoniyatlari va o‘qitish samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan.

Article Info

Author(s) Mengliyev Sh. A., Jo‘rayeva Z. Q.
DOI
Keywords, , , ,