VIRTUAL LABORATORIYALAR YARATUVCHI DASTURLARNING IMKONIYATLARI

Xodjabayev F. D.

Abstract

Ushbu maqolada ta’lim tizimida qo‘llaniladigan virtual laboratoriyalar yaratuvchi dasturlarning imkoniyatlari keltirilgan.