VIRTUAL REALLIK — O‘QITISH USULI VA VOSITASI SIFATIDA

Panjiyev S.A., Xamrayev N.Z.

Abstract

Maqolada virtual borliqda yaratilgan eksperimental o‘quv dasturlari taqdim etilgan, ularning shaxsning fikrlash va psixologik holatiga ta’siri izlangan. Virtual haqiqat maxsus axborot muhiti sifatida qaraladi, unda barcha ob’ektlar uch o‘lchovda taqdim etiladi, keng animatsiya mavjud, real vaqt rejimida tasvirlarni o‘zgartiradi va mavjudlik ta’sirini boshdan kechiradi. Shu bilan birga, virtual haqiqatni o‘qitish usuli, vositalari va texnologiyasi sifatida talqin qilish asoslandi.