ZAMONAVIY BIOLOGIYA TA’LIMIDA VA TADQIQOTLARIDA AXBOROT KOMMUNIKATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Xo‘jjiyev S.O., Baxodirova U.B., Abdusamatov Q.N.

Abstract

Maqolada biologiya fanlari sohasida zamonaviy axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonlarida va ilmiy tadqiqotlarda qo‘llash samaradorligi masalalari, o‘qitish usullarini loyihalashda yangi vazifalar, axborot
texnologiyalarining afzalliklari, texnik vositalarning xilma -xilligi va biologik tadqiqot jarayonlarida bioinformatikaning imkoniyatlari muhokama qilinadi.

Article Info

Author(s) Xo‘jjiyev S.O., Baxodirova U.B., Abdusamatov Q.N.
DOI
Keywords, , , , ,